Hur spelar man Landdart?

2 spelare (eller lag)

Placera ringarna med cirka 10 meters avstånd från varandra på en gräsmatta. Se till att det är gott om fritt utrymme och god sikt runt ringarna.

Spelarna placerar sig vid den ena ringen och kastar varannat kast med sina respektive pilar mot den andra ringen.

Pilarna ska kastas med underhandskast genom att hålla i den bakre delen av pilkroppen, lämpligen med en vinge mellan lång- och ringfinger eller mellan pek- och långfinger.
grepp      kast

När alla pilar är kastade går spelarna fram för att räkna poäng. En pil inuti ringen är värd 3 poäng och en pil utanför, men inom en pillängds avstånd från ringen, är värd 1 poäng.

Man får endast poäng för de pilar i ringen som inte kvittas ut av en moståndares pil i ringen. Utanför ringen får man endast poäng för de pilar som är närmare ringen än motståndarens pilar. För att mäta avståndet till ringen ska pilarna resas vertikalt. Alla pilar som nuddar ringen vid resning räknas som lika nära.

Endast den spelare som fått mest poäng får tillgodoräkna sig poängen till nästa kastomgång. Se även exempel nedan.

exempel

Spelet fortsätter genom att spelarna kastar tillbaka pilarna mot den första ringen. Den spelare som sist fick poäng ska kasta första pilen i följande kastomgång.

Den spelare som först når exakt 21 poäng vinner spelet. Om en spelare får poäng som gör att denne skulle få över 21 poäng räknas poängen istället negativt. Om spelaren har 19 poäng och får 3 poäng kommer denne alltså hamna på 16 poäng.

Tillbaka